Privacy verklaring


Gebruiksvoorwaarden/privacyverklaring
Op deze pagina leest u de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van www.hoitink.com. Er wordt toegelicht welke gegevens verzameld worden via deze website en hoe hiermee om wordt gegaan. Deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring zijn van toepassing op iedereen die gebruik maakt van deze website. Iedere gebruiker geeft, door gebruik te maken van deze website, aan dat zij kennis hebben genomen van en in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden. Theo Hoitink Transport vindt de privacy van haar websitebezoekers belangrijk en draagt daarom zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die u verschaft. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) wet.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Theo Hoitink Transport verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake logistieke diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten. Als u Theo Hoitink Transport een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u stuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Theo Hoitink Transport verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij Theo Hoitink Transport van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens wordt de werking van de website hiermee geoptimaliseerd. Deze gegevens worden zo veel mogelijk te geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Theo Hoitink Transport gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media
Op onze website is een knop opgenomen om de Hoitink Transport Facebookpagina te kunnen promoten of te delen op het sociale netwerk. Deze knop wordt gerealiseerd door een code die word aangeleverd door Facebook. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Bewaren van persoonsgegevens
Theo Hoitink Transport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Delen van informatie
De verzamelde informatie wordt niet met derden gedeeld.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Er kunnen eventuele aanpassingen en/of veranderingen op de website plaats vinden, dit kan leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam deze regelmatig te raadplegen.